Arama

Hediye KutuParakende ve Toptan Satış Hemen Başla

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1-TARAFLAR

SATICI

Adı/Unvanı : hediyekutu.com

Adresi :

Telefon :

e-mail :

ALICI

www.hediyekutu.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2-KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait “www.hediyekutu.com” internet alişveriş sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak “4077 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun” ve “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3-ÜRÜNÜN NİTELİK VE NİCELİKLERİ,FİYATI,ÖDEME ŞEKLİ

3.1.Sözleşmeye konu ürünün cinsi, türü, miktarı/adedi, marka/modeli, rengi, tüm vergiler dahil peşin ve taksitli toplam satış bedeli ve ödeme şekli, kredi kartı ile taksitli satışlarda vadeye göre ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı, taksit sayısına göre ödenmesi gereken peşinat tutarı, kalan taksitlere ilişkin ödeme planı da “www.hediyekutu.com” sitesinde, siparişin sonlandırıldığı andaki bilgilerden oluşmakta olup yukarıda sözleşmenin başlangıç kısmında Alıcı bilgilerinden hemen sonra yer almaktadir.

4.GENEL HÜKÜMLER

4.1.ALICI, “www.hediyekutu.com” internet sitesinde “4077 Sayılı Kanun” ve “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” hükümlerine göre düzenlenen ” bilgilendirme formunu” ve yine sözleşmenin 3.maddesinde belirtilen, sözleşmeye konu ürünün/ürünlerin/hizmetlerin temel nitelikleri satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2.Bilgilendirme formunun ve sözleşmenin alıcı tarafından teyidinden sonra ürünün siparişi ile birlikte ürün bedelinin tamamı, satıcının “www.hediyekutu.com” internet sitesinde belirtilen hesaplarından birine yatırılır.

4.3.Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.4.Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5.SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6.Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7.1CAYMA HAKKI Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü/hizmeti teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcıya/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz. Cayma bildirimin yapılacağı açık adresimiz : Şehremini Mh, Şair Mehmet Emin Sk, Murat Palas No:6/C Tel: +90 (212) 530 43 06

4.7.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3.kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

4.8.Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri SATICI’ya aittir.

4.9. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar kredi kartı veya eft/havale yapılan ödemelerde 10 iş günü içinde kendisine ödenir.

4.10. 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz. SATICI çocuklara yönelik ürünler satışa sunmaktadır; ancak bunları yetişkinlere satmaktadır.

4.11.SATICI ‘dan kredi kartı (Visa, Master Card) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin satıcı hesaplarına ulaştığı andır.

4.12.SATICI tüm siparişleri, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde teslim edecektir. Hediye paketleri sevk irsaliyesi ile gönderilecek; fatura, bilahare fatura adresine postalanacaktır. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar YTL olarak ifade edilmiştir. Alışveriş sırasında alıcıya, KDV hariç ve dahil fiyatlar açık olarak belirtilmiştir.

4.13.SATICI’nın iradesi ve tasarruf sınırları dışındaki bir sebepten kaynaklanan (internet ortamındaki veri arızaları v.s.) dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

4.14.Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini mümkünsüz kılan haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

4.15.SATICI sattığı yüz binlerce ürün için tüm sanal alışveriş siteleri gibi stok tutmamaktadır. Ürünleri müşterilerinin siparişlerine göre tedarik etmektedir. Tüm ürünler için listeler her gün güncellense de sipariş verilen bazı ürünler tedarikçi kuruluşların stoklarında tükenmiş olabilirler. Böyle durumlarda da satıcı tarafından alıcıya e-mail ile bilgi verilir ve ürün bedeli de ödeme şekline paralel olarak alıcıya iade edilir.

5.GARANTİ VE İADE

5.1.”www.hediyekutu.com” da satılan tüm ürünler üretici ve ithalatçı firmaların garantisi altındadır. “www.hediyekutu.com” iade işlemlerinde Tüketicinin Korunması hakkında Kanunun çerçevesinde hareket eder.

5.2. “www.hediyekutu.com” sitesinden yapılan tüm alışverişlerde, teslim alınan ürünle ilgili olarak, ürünün yer aldığı paketin kargo görevlisinin yanında açılması ve eksik olan ürünler için tutanak tutturulması gerekmektedir. Bir ürünün iade edilebilmesi genel olarak aşağıdaki şartlara bağlıdır:

5.2.1Genel olarak satın alınan ürünler, tahrip edilmeden, kullanmadan ve ürünün tekrar satılabilirliğini bozmadan, teslim alındığı tarihten itibaren yedi ( 7 ) gün içinde teslim alındığı şekliyle ürünü, ürün faturasını ve iade sebebini içeren bir dilekçe ile iade edebilir.

5.2.2.İade için gönderilen ürünlerde eksiksiz olması gereken öğeleri aşağıda sıralanmıştır. Bunlardan herhangi birinin eksik olması durumunda ürün iadesi kabul edilememektedir.

5.2.3.Ürünün faturası, iade formu, 7 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin orijinal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak “www.hediyekutu.com” un bazı kategorilerinde ürün ve hizmetlerin doğası gereği farklı iade koşulları uygulanabilmektedir. Ürün satın almadan önce genel iade prosedürüne göre farklılık gösteren ürünlerin aşağıda yer alan iade şartları öncelikli olarak geçerlidir.

5.2.4. İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, ürünü iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

5.2.5.Üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

5.2.6. “www.hediyekutu.com”a gelen ürünlerin iade şartlarına uygun ulaştırılması durumunda ürün tutarlarının iadesi, ürünün SATICIYA ulaştığı gün işleme alınacaktır. İadenin ALICININ hesabına yansıma süresi, bankanın inisiyatifindedir. Kredi kartına yapılan iadeler en geç 10 gün içerisinde, havale ile yapılan ödemeler de yine en geç 10 gün içerisinde hesaba yansımaktadır.

5.2.7.Ürün ALICIYA ulaştıktan sonra ortaya çıkabilecek arızalar için, üretici firmanın yetkili servislerine başvurulmalıdır.

5.2.8.İade şartlarına uygun durumlarda yapılan gönderimlerde kargo ücreti SATICI tarafından ödenecektir.

5.2.9.Hasarlı ve arızalı ürünler, teslimat tarihinden sonra ilk 7 gün içerisinde “www.hediyekutu.com”un çalıştığı kargo şirketleri aracılığıyla SATICIYA teslim edildiği taktirde kargo ücreti SATICI tarafından karşılanacaktır.

5.2.10.Alıcı, ürünü iade etmeden önce iade talebini, iletişim alanındaki iletişim formunu doldurarak yasal bir yükümlülük olmamakla birlikte, ürünlerle ilgili istatistiki çalışma yapılabilmesi amacıyla iade sebebini de içerir beyanla satıcıya bildirecektir. Satıcı teknik departmanı tarafından iade ile ilgili gönderim onayının alıcıya iletilmesinden sonra Onay bilgisi alıcıya telefon veya mail yoluyla bildirilecektir. Satıcıya iade gelen ürünlerin iade şartlarına uygun ulaştırılması durumunda ürün tutarlarının iadesi, ürünün satıcıya ulaştığı gün işleme alınacaktır.

5.3.İADE ALINAMAZ ÜRÜNLER :

5.3.1.06/03/2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince; -banka,sigorta ile ilgili, -otomatik satış makineleri vasıtasıyla akdedilen, -halka açık jetonlu telefonlar vasıtasıyla akdedilen, -açık artırma yoluyla akdedilen, -gıda, içecek ve günlük tüketim için tüketicinin evine veya işyerine düzenli olarak sağlanan malların tedariki ile ilgili, -sağlayıcının üstlendiği, barınma, ulaşım, yemek tedariki, sportif ve kültürel faaliyetler ve eğlence hizmetlerini özel bir günde veya sürede tedarik etmesine ilişkin hükümler içeren sözleşmelerde iş bu iade hükümleri uygulanmaz.

5.3.2.Bazı özel kategorilerdeki ürünler için yukarıdaki maddelere ek olarak aşağıdaki uyarıların da dikkate alınması gereklidir: Telefon: 7 günlük süre içerisinde bir cep telefonunun iade edilebilmesi için Genel İade Şartlarına ek olarak aşağıdaki şartlara dikkat edilmesi gerekmektedir: -Ürünün ekranında var olan şeffaf koruma bandının çıkarılmamış olması gerekmektedir. -Ürünün orijinal kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarlarının eksiksiz ve hasarsız olması şarttır. DVD/VCD: Ürünün arızalı olması durumu dışında ambalajı açılmış ürünler hiçbir şekilde iade edilemez. Kitap: Sipariş tarafınıza ulaştıktan sonra yazılı basım ürünleri iade edilemez. Müzik: Ürünün arızalı olması durumu dışında ambalajı açılmış ürünler hiçbir şekilde iade edilemez. Yazılım: Ambalajı açılmış veya lisans anlaşması alınmış hiç bir yazılım ürünü iade edilemez. Bilgisayar: Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen özellikler ve fonksiyonlardan herhangi birinin eksikliği durumunda ürün, resmi deyişiyle ‘ayıplı ürün’ durumundadır. Kurulum sonrası ‘ayar’ gerektiren durumlar ayıplı ürün kapsamına girmez. Cihazların ana parçaları dışındaki; disket, CD, Zip sürücü, fare, klavye gibi ek ünitelerde ortaya çıkabilecek problemlerde cihazın komple değişimi yerine parçanın değişimi talep edilebilir. Satın alınan ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması halinde; tüketici, teslim tarihten başlayarak 15 gün içinde bu ürünün değiştirilmesi, iadesi ya da ücretsiz tamiri istenebilir. Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ürünlerinin ambalajının açılmamış olması gerekmektedir.

5.3.3. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasina başlanan hizmet sözleşmeleri.

b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tüketici tarafından ambalajının açılmıs olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

d) Gazete, dergi gibi süreli yayınlarin teslimine ilişkin sözleşmeler.

e) Bahis ve piyangoya iliskin hizmetlerin ifasina ilişkin sözleşmeler.

f) Elektronik ortamda aninda ifa edilen hizmetler ve tüketiciye aninda teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

5.4.1.Hasarlı ve değişecek ürünler “www.hediyekutu.com”a ulaştıktan sonra 3 (üç) işgünü içerisinde işleme alınırlar.

5.4.2.Yukarıdaki süreç içinde ürünün yetkili firmaya gönderilmesi sonrası; özellikle teknoloji ürünlerinde test aşamaları ve teknik sorunun tespiti, üründen ürüne değişiklik gösterebilmekte olup, sonuç 2 – 4 hafta arasında alınabilmektedir. Bazı hallerde sorunun durumuna göre bu sürenin 4 haftayı aştığı da görülebilmektedir. Bu sürenin sonunda tedarikçi firmadan alınan bilgi vakit kaybetmeden müşteriye ulaştırılacaktır.

5.4.3.Teslimattan Kaynaklanan Problemler;Zarar görmüş paket durumunda;

5.4.3.1. Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak kargo firması yetkilisine tutanak tutturulmalıdır.

5.4.3.2. Eğer kargo firması yetkilisi paketin hasarlı olmadığını düşünüyorsa, alıcının, orada paketin açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı vardır.

5.4.3.3. Paket alıcı tarafından teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır.

5.4.3.4. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın alıcıda kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda “www.hediyekutu.com”a bildirilmelidir. “www.hediyekutu.com” en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır.

5.5.1. “www.hediyekutu.com”da satılan tüm ürünler ithalatçı veya imalatçı firma garantisi altında olup tamir veya değişim işlemleri garanti veren firma ve yetkili servisleri tarafından yapılmaktadır.

5.5.2.Alıcı, arızalı ürünü, faturası ve/veya garanti belgesi ile birlikte, kendisine en yakın yetkili servise başvurmak sureti ile garanti kapsamında tamir veya değişim yaptırabilir. Yetkili servis bilgisine ürün garanti belgesinden, kullanım kılavuzundan ulaşabilir.

5.5.3. “www.hediyekutu.com”a gönderilen ürünler de satıcı tarafından yetkili servislere gönderilmekte ve sonuç beklenmektedir.

6.İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

7.Sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen adresler tarafların tebligat adresleridir. Bu adreslere yapılacak tüm bildirimler ve tebliğler geçerli olacak hüküm ve sonuç doğuracaktır.

Üyelik Sözleşmesi

1-TARAFLAR

SATICI

Adı/Unvanı : hediyekutu

Adresi :

Telefon :

e-mail :

ALICI

www.hediyekutu.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2-KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait “www.hediyekutu.com” internet alişveriş sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak “4077 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında Kanun” ve “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3-ÜRÜNÜN NİTELİK VE NİCELİKLERİ,FİYATI,ÖDEME ŞEKLİ

3.1.Sözleşmeye konu ürünün cinsi, türü, miktarı/adedi, marka/modeli, rengi, tüm vergiler dahil peşin ve taksitli toplam satış bedeli ve ödeme şekli, kredi kartı ile taksitli satışlarda vadeye göre ödenecek Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı, taksit sayısına göre ödenmesi gereken peşinat tutarı, kalan taksitlere ilişkin ödeme planı da “www.hediyekutu.com” sitesinde, siparişin sonlandırıldığı andaki bilgilerden oluşmakta olup yukarıda sözleşmenin başlangıç kısmında Alıcı bilgilerinden hemen sonra yer almaktadir.

4.GENEL HÜKÜMLER

4.1.ALICI, “www.hediyekutu.com” internet sitesinde “4077 Sayılı Kanun” ve “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” hükümlerine göre düzenlenen ” bilgilendirme formunu” ve yine sözleşmenin 3.maddesinde belirtilen, sözleşmeye konu ürünün/ürünlerin/hizmetlerin temel nitelikleri satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2.Bilgilendirme formunun ve sözleşmenin alıcı tarafından teyidinden sonra ürünün siparişi ile birlikte ürün bedelinin tamamı, satıcının “www.hediyekutu.com” internet sitesinde belirtilen hesaplarından birine yatırılır.

4.3.Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI’ya veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.4.Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.5.SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.6.Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.7.1CAYMA HAKKI Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü/hizmeti teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcıya/sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz. Cayma bildirimin yapılacağı açık adresimiz : Şehremini Mh, Şair Mehmet Emin Sk, Murat Palas No:6/C Fatih – İstanbul Türkiye Tel: +90 0212 530 43 06

4.7.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3.kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

4.8.Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri SATICI’ya aittir.

4.9. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar kredi kartı veya eft/havale yapılan ödemelerde 10 iş günü içinde kendisine ödenir.

4.10. 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alışveriş yapamaz. SATICI çocuklara yönelik ürünler satışa sunmaktadır; ancak bunları yetişkinlere satmaktadır.

4.11.SATICI ‘dan kredi kartı (Visa, Master Card) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin satıcı hesaplarına ulaştığı andır.

4.12.SATICI tüm siparişleri, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde teslim edecektir. Hediye paketleri sevk irsaliyesi ile gönderilecek; fatura, bilahare fatura adresine postalanacaktır. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar YTL olarak ifade edilmiştir. Alışveriş sırasında alıcıya, KDV hariç ve dahil fiyatlar açık olarak belirtilmiştir.

4.13.SATICI’nın iradesi ve tasarruf sınırları dışındaki bir sebepten kaynaklanan (internet ortamındaki veri arızaları v.s.) dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

4.14.Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini mümkünsüz kılan haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

4.15.SATICI sattığı yüz binlerce ürün için tüm sanal alışveriş siteleri gibi stok tutmamaktadır. Ürünleri müşterilerinin siparişlerine göre tedarik etmektedir. Tüm ürünler için listeler her gün güncellense de sipariş verilen bazı ürünler tedarikçi kuruluşların stoklarında tükenmiş olabilirler. Böyle durumlarda da satıcı tarafından alıcıya e-mail ile bilgi verilir ve ürün bedeli de ödeme şekline paralel olarak alıcıya iade edilir.

5.GARANTİ VE İADE

5.1.”www.hediyekutu.com” da satılan tüm ürünler üretici ve ithalatçı firmaların garantisi altındadır. “www.hediyekutu.com” iade işlemlerinde Tüketicinin Korunması hakkında Kanunun çerçevesinde hareket eder.

5.2. “www.hediyekutu.com” sitesinden yapılan tüm alışverişlerde, teslim alınan ürünle ilgili olarak, ürünün yer aldığı paketin kargo görevlisinin yanında açılması ve eksik olan ürünler için tutanak tutturulması gerekmektedir. Bir ürünün iade edilebilmesi genel olarak aşağıdaki şartlara bağlıdır:

5.2.1Genel olarak satın alınan ürünler, tahrip edilmeden, kullanmadan ve ürünün tekrar satılabilirliğini bozmadan, teslim alındığı tarihten itibaren yedi ( 7 ) gün içinde teslim alındığı şekliyle ürünü, ürün faturasını ve iade sebebini içeren bir dilekçe ile iade edebilir.

5.2.2.İade için gönderilen ürünlerde eksiksiz olması gereken öğeleri aşağıda sıralanmıştır. Bunlardan herhangi birinin eksik olması durumunda ürün iadesi kabul edilememektedir.

5.2.3.Ürünün faturası, iade formu, 7 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin orijinal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ancak “www.hediyekutu.com” un bazı kategorilerinde ürün ve hizmetlerin doğası gereği farklı iade koşulları uygulanabilmektedir. Ürün satın almadan önce genel iade prosedürüne göre farklılık gösteren ürünlerin aşağıda yer alan iade şartları öncelikli olarak geçerlidir.

5.2.4. İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, ürünü iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

5.2.5.Üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

5.2.6. “www.hediyekutu.com”a gelen ürünlerin iade şartlarına uygun ulaştırılması durumunda ürün tutarlarının iadesi, ürünün SATICIYA ulaştığı gün işleme alınacaktır. İadenin ALICININ hesabına yansıma süresi, bankanın inisiyatifindedir. Kredi kartına yapılan iadeler en geç 10 gün içerisinde, havale ile yapılan ödemeler de yine en geç 10 gün içerisinde hesaba yansımaktadır.

5.2.7.Ürün ALICIYA ulaştıktan sonra ortaya çıkabilecek arızalar için, üretici firmanın yetkili servislerine başvurulmalıdır.

5.2.8.İade şartlarına uygun durumlarda yapılan gönderimlerde kargo ücreti SATICI tarafından ödenecektir.

5.2.9.Hasarlı ve arızalı ürünler, teslimat tarihinden sonra ilk 7 gün içerisinde “www.hediyekutu.com”un çalıştığı kargo şirketleri aracılığıyla SATICIYA teslim edildiği taktirde kargo ücreti SATICI tarafından karşılanacaktır.

5.2.10.Alıcı, ürünü iade etmeden önce iade talebini, iletişim alanındaki iletişim formunu doldurarak yasal bir yükümlülük olmamakla birlikte, ürünlerle ilgili istatistiki çalışma yapılabilmesi amacıyla iade sebebini de içerir beyanla satıcıya bildirecektir. Satıcı teknik departmanı tarafından iade ile ilgili gönderim onayının alıcıya iletilmesinden sonra Onay bilgisi alıcıya telefon veya mail yoluyla bildirilecektir. Satıcıya iade gelen ürünlerin iade şartlarına uygun ulaştırılması durumunda ürün tutarlarının iadesi, ürünün satıcıya ulaştığı gün işleme alınacaktır.

5.3.İADE ALINAMAZ ÜRÜNLER :

5.3.1.06/03/2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince; -banka,sigorta ile ilgili, -otomatik satış makineleri vasıtasıyla akdedilen, -halka açık jetonlu telefonlar vasıtasıyla akdedilen, -açık artırma yoluyla akdedilen, -gıda, içecek ve günlük tüketim için tüketicinin evine veya işyerine düzenli olarak sağlanan malların tedariki ile ilgili, -sağlayıcının üstlendiği, barınma, ulaşım, yemek tedariki, sportif ve kültürel faaliyetler ve eğlence hizmetlerini özel bir günde veya sürede tedarik etmesine ilişkin hükümler içeren sözleşmelerde iş bu iade hükümleri uygulanmaz.

5.3.2.Bazı özel kategorilerdeki ürünler için yukarıdaki maddelere ek olarak aşağıdaki uyarıların da dikkate alınması gereklidir: Telefon: 7 günlük süre içerisinde bir cep telefonunun iade edilebilmesi için Genel İade Şartlarına ek olarak aşağıdaki şartlara dikkat edilmesi gerekmektedir: -Ürünün ekranında var olan şeffaf koruma bandının çıkarılmamış olması gerekmektedir. -Ürünün orijinal kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarlarının eksiksiz ve hasarsız olması şarttır. DVD/VCD: Ürünün arızalı olması durumu dışında ambalajı açılmış ürünler hiçbir şekilde iade edilemez. Kitap: Sipariş tarafınıza ulaştıktan sonra yazılı basım ürünleri iade edilemez. Müzik: Ürünün arızalı olması durumu dışında ambalajı açılmış ürünler hiçbir şekilde iade edilemez. Yazılım: Ambalajı açılmış veya lisans anlaşması alınmış hiç bir yazılım ürünü iade edilemez. Bilgisayar: Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda belirtilen özellikler ve fonksiyonlardan herhangi birinin eksikliği durumunda ürün, resmi deyişiyle ‘ayıplı ürün’ durumundadır. Kurulum sonrası ‘ayar’ gerektiren durumlar ayıplı ürün kapsamına girmez. Cihazların ana parçaları dışındaki; disket, CD, Zip sürücü, fare, klavye gibi ek ünitelerde ortaya çıkabilecek problemlerde cihazın komple değişimi yerine parçanın değişimi talep edilebilir. Satın alınan ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması halinde; tüketici, teslim tarihten başlayarak 15 gün içinde bu ürünün değiştirilmesi, iadesi ya da ücretsiz tamiri istenebilir. Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) ürünlerinin ambalajının açılmamış olması gerekmektedir.

5.3.3. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

a) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasina başlanan hizmet sözleşmeleri.

b) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tüketici tarafından ambalajının açılmıs olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

d) Gazete, dergi gibi süreli yayınlarin teslimine ilişkin sözleşmeler.

e) Bahis ve piyangoya iliskin hizmetlerin ifasina ilişkin sözleşmeler.

f) Elektronik ortamda aninda ifa edilen hizmetler ve tüketiciye aninda teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

5.4.1.Hasarlı ve değişecek ürünler “www.hediyekutu.com”a ulaştıktan sonra 3 (üç) işgünü içerisinde işleme alınırlar.

5.4.2.Yukarıdaki süreç içinde ürünün yetkili firmaya gönderilmesi sonrası; özellikle teknoloji ürünlerinde test aşamaları ve teknik sorunun tespiti, üründen ürüne değişiklik gösterebilmekte olup, sonuç 2 – 4 hafta arasında alınabilmektedir. Bazı hallerde sorunun durumuna göre bu sürenin 4 haftayı aştığı da görülebilmektedir. Bu sürenin sonunda tedarikçi firmadan alınan bilgi vakit kaybetmeden müşteriye ulaştırılacaktır.

5.4.3.Teslimattan Kaynaklanan Problemler;Zarar görmüş paket durumunda;

5.4.3.1. Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak kargo firması yetkilisine tutanak tutturulmalıdır.

5.4.3.2. Eğer kargo firması yetkilisi paketin hasarlı olmadığını düşünüyorsa, alıcının, orada paketin açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı vardır.

5.4.3.3. Paket alıcı tarafından teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır.

5.4.3.4. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın alıcıda kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda “www.hediyekutu.com”a bildirilmelidir. “www.hediyekutu.com” en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır.

5.5.1. “www.hediyekutu.com”da satılan tüm ürünler ithalatçı veya imalatçı firma garantisi altında olup tamir veya değişim işlemleri garanti veren firma ve yetkili servisleri tarafından yapılmaktadır.

5.5.2.Alıcı, arızalı ürünü, faturası ve/veya garanti belgesi ile birlikte, kendisine en yakın yetkili servise başvurmak sureti ile garanti kapsamında tamir veya değişim yaptırabilir. Yetkili servis bilgisine ürün garanti belgesinden, kullanım kılavuzundan ulaşabilir.

5.5.3. “www.hediyekutu.com”a gönderilen ürünler de satıcı tarafından yetkili servislere gönderilmekte ve sonuç beklenmektedir.

6.İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

7.Sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen adresler tarafların tebligat adresleridir. Bu adreslere yapılacak tüm bildirimler ve tebliğler geçerli olacak hüküm ve sonuç doğuracaktır.

Back to Top
Ürün sepetinize eklendi
İletişime Geçiniz